polski   English  
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 3003

Readers on-line: 161

Total number of users since Apr 1, 2011: 2914944

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Apr 1, 2011

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. artykuł [853]
 2. recenzja [706]
 3. rozprawa habilitacyjna [532]
 4. rozprawa doktorska [223]
 5. podręczniki akademickie [217]
 6. rozprawa doktorska przed obroną [133]
 7. wykłady naukowe [58]
 8. monografia [49]
 9. streszczenie [29]
 10. podręczniki [24]
 11. dodatek [24]
 12. książka [12]
 13. albumy [10]
 14. wydawnictwo ilustrowane [7]
 15. poradniki budowlane [7]
 16. encyklopedie [7]
 17. album [7]
 18. czasopismo [6]
 19. wykłady [4]
 20. leksykon [4]
 21. article [4]
 22. wydawnictwo okolicznościowe [3]
 23. wspomnienia [3]
 24. ryciny [3]
 25. poradnik [3]
 26. podręcznik [3]
 27. inwentarze [3]
 28. załączniki [2]
 29. tablice [2]
 30. starodruk [2]
 31. rozprawy naukowe [2]
 32. roczniki [2]
 33. referat [2]
 34. poradniki [2]
 35. monografie historyczne [2]
 36. monografie [2]
 37. katalog handlowy [2]
 38. instrukcje [2]
 39. informatory [2]
 40. atlas [2]
 41. aneks [2]
 42. wykłady uniwersyteckie [1]
 43. wykład [1]
 44. wydawnictwa popularne [1]
 45. tabele [1]
 46. słowniki [1]
 47. szkice historyczne [1]
 48. studia historyczne [1]
 49. statuty i regulaminy [1]
 50. rękopisy [1]
 51. rozdział [1]
 52. recencja [1]
 53. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 54. przewodniki [1]
 55. preprint [1]
 56. poradniki rolnicze [1]
 57. poradnik metodyczny [1]
 58. podręczniki dla szkół średnich [1]
 59. pod [1]
 60. pamiętniki [1]
 61. księga pamiątkowa [1]
 62. katalog wystawy [1]
 63. informator [1]
 64. historia [1]
 65. eseje [1]
 66. encyklopedia [1]
 67. dziennik [1]
 68. bibliografia [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [339976]
 2. monografia [83990]
 3. rozprawa doktorska przed obroną [70036]
 4. recenzja [43403]
 5. rozprawa habilitacyjna [40551]
 6. artykuł [34479]
 7. preprint [8859]
 8. pamiętniki [4129]
 9. dziennik [4129]
 10. monografie historyczne [3359]
 11. informatory [3359]
 12. podręcznik [3172]
 13. streszczenie [2145]
 14. książka [1615]
 15. encyklopedia [875]
 16. podręczniki akademickie [845]
 17. poradnik [674]
 18. monografie [584]
 19. poradniki [518]
 20. wydawnictwo ilustrowane [257]
 21. atlas [208]
 22. dodatek [187]
 23. album [172]
 24. czasopismo [164]
 25. katalog wystawy [129]
 26. słowniki [122]
 27. aneks [64]
 28. albumy [57]
 29. wykłady naukowe [53]
 30. rozdział [53]
 31. podręczniki [52]
 32. article [52]
 33. rozprawy naukowe [44]
 34. wykład [38]
 35. referat [38]
 36. poradniki rolnicze [37]
 37. załączniki [26]
 38. inwentarze [25]
 39. poradniki budowlane [24]
 40. studia historyczne [17]
 41. ryciny [16]
 42. wydawnictwo okolicznościowe [15]
 43. instrukcje [14]
 44. tabele [12]
 45. katalog handlowy [10]
 46. recencja [10]
 47. leksykon [9]
 48. starodruk [9]
 49. wspomnienia [7]
 50. encyklopedie [6]
 51. rękopisy [5]
 52. bibliografia [5]
 53. księga pamiątkowa [4]
 54. przewodniki turystyczne 19w. [3]
 55. podręczniki dla szkół średnich [3]
 56. informator [3]
 57. historia [3]
 58. wykłady [1]
 59. statuty i regulaminy [1]
 60. roczniki [1]
 61. tablice [0]
 62. wykłady uniwersyteckie [0]
 63. wydawnictwa popularne [0]
 64. szkice historyczne [0]
 65. przewodniki [0]
 66. poradnik metodyczny [0]
 67. pod [0]
 68. eseje [0]

More statistics...