polski   English  
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 2699

Readers on-line: 170

Total number of users since Apr 1, 2011: 1330550

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Apr 1, 2011

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. artykuł [672]
 2. recenzja [624]
 3. rozprawa habilitacyjna [532]
 4. podręczniki akademickie [217]
 5. rozprawa doktorska [199]
 6. rozprawa doktorska przed obroną [116]
 7. wykłady naukowe [58]
 8. monografia [49]
 9. streszczenie [29]
 10. podręczniki [24]
 11. dodatek [18]
 12. książka [12]
 13. albumy [10]
 14. wydawnictwo ilustrowane [7]
 15. poradniki budowlane [7]
 16. encyklopedie [7]
 17. album [7]
 18. wykłady [4]
 19. leksykon [4]
 20. czasopismo [4]
 21. wydawnictwo okolicznościowe [3]
 22. wspomnienia [3]
 23. ryciny [3]
 24. poradnik [3]
 25. podręcznik [3]
 26. inwentarze [3]
 27. article [3]
 28. załączniki [2]
 29. tablice [2]
 30. starodruk [2]
 31. rozprawy naukowe [2]
 32. roczniki [2]
 33. referat [2]
 34. poradniki [2]
 35. monografie historyczne [2]
 36. monografie [2]
 37. katalog handlowy [2]
 38. instrukcje [2]
 39. informatory [2]
 40. atlas [2]
 41. aneks [2]
 42. wykłady uniwersyteckie [1]
 43. wykład [1]
 44. wydawnictwa popularne [1]
 45. tabele [1]
 46. słowniki [1]
 47. szkice historyczne [1]
 48. studia historyczne [1]
 49. statuty i regulaminy [1]
 50. rękopisy [1]
 51. rozdział [1]
 52. recencja [1]
 53. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 54. przewodniki [1]
 55. preprint [1]
 56. poradniki rolnicze [1]
 57. poradnik metodyczny [1]
 58. podręczniki dla szkół średnich [1]
 59. pod [1]
 60. pamiętniki [1]
 61. księga pamiątkowa [1]
 62. katalog wystawy [1]
 63. informator [1]
 64. historia [1]
 65. eseje [1]
 66. encyklopedia [1]
 67. dziennik [1]
 68. bibliografia [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [284550]
 2. monografia [77178]
 3. rozprawa doktorska przed obroną [47413]
 4. rozprawa habilitacyjna [38023]
 5. recenzja [37986]
 6. artykuł [21204]
 7. preprint [7166]
 8. pamiętniki [4048]
 9. dziennik [4048]
 10. monografie historyczne [3270]
 11. informatory [3270]
 12. podręcznik [3158]
 13. streszczenie [1921]
 14. książka [1121]
 15. encyklopedia [858]
 16. podręczniki akademickie [713]
 17. poradnik [648]
 18. poradniki [511]
 19. monografie [503]
 20. atlas [192]
 21. album [160]
 22. czasopismo [159]
 23. dodatek [158]
 24. wydawnictwo ilustrowane [136]
 25. katalog wystawy [123]
 26. słowniki [113]
 27. aneks [64]
 28. albumy [51]
 29. rozdział [46]
 30. wykład [38]
 31. rozprawy naukowe [38]
 32. referat [38]
 33. podręczniki [37]
 34. wykłady naukowe [34]
 35. załączniki [25]
 36. poradniki rolnicze [22]
 37. poradniki budowlane [15]
 38. ryciny [14]
 39. instrukcje [12]
 40. tabele [12]
 41. inwentarze [11]
 42. wydawnictwo okolicznościowe [9]
 43. article [9]
 44. leksykon [6]
 45. wspomnienia [5]
 46. katalog handlowy [5]
 47. studia historyczne [5]
 48. starodruk [4]
 49. księga pamiątkowa [4]
 50. encyklopedie [3]
 51. recencja [3]
 52. informator [2]
 53. wykłady [1]
 54. roczniki [1]
 55. rękopisy [1]
 56. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 57. podręczniki dla szkół średnich [1]
 58. historia [1]
 59. tablice [0]
 60. wykłady uniwersyteckie [0]
 61. wydawnictwa popularne [0]
 62. szkice historyczne [0]
 63. statuty i regulaminy [0]
 64. przewodniki [0]
 65. poradnik metodyczny [0]
 66. pod [0]
 67. eseje [0]
 68. bibliografia [0]

More statistics...