polski   English  
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 2648

Readers on-line: 58

Total number of users since Apr 1, 2011: 1055754

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Apr 1, 2011

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. artykuł [649]
 2. recenzja [612]
 3. rozprawa habilitacyjna [532]
 4. podręczniki akademickie [217]
 5. rozprawa doktorska [196]
 6. rozprawa doktorska przed obroną [113]
 7. wykłady naukowe [58]
 8. monografia [49]
 9. streszczenie [29]
 10. podręczniki [24]
 11. dodatek [17]
 12. książka [12]
 13. albumy [10]
 14. wydawnictwo ilustrowane [7]
 15. poradniki budowlane [7]
 16. encyklopedie [7]
 17. album [7]
 18. wykłady [4]
 19. leksykon [4]
 20. czasopismo [4]
 21. wydawnictwo okolicznościowe [3]
 22. wspomnienia [3]
 23. ryciny [3]
 24. poradnik [3]
 25. podręcznik [3]
 26. inwentarze [3]
 27. article [3]
 28. załączniki [2]
 29. tablice [2]
 30. starodruk [2]
 31. rozprawy naukowe [2]
 32. roczniki [2]
 33. referat [2]
 34. poradniki [2]
 35. monografie historyczne [2]
 36. monografie [2]
 37. katalog handlowy [2]
 38. instrukcje [2]
 39. informatory [2]
 40. atlas [2]
 41. aneks [2]
 42. wykłady uniwersyteckie [1]
 43. wykład [1]
 44. wydawnictwa popularne [1]
 45. tabele [1]
 46. słowniki [1]
 47. szkice historyczne [1]
 48. studia historyczne [1]
 49. statuty i regulaminy [1]
 50. rękopisy [1]
 51. rozdział [1]
 52. recencja [1]
 53. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 54. przewodniki [1]
 55. preprint [1]
 56. poradniki rolnicze [1]
 57. poradnik metodyczny [1]
 58. podręczniki dla szkół średnich [1]
 59. pod [1]
 60. pamiętniki [1]
 61. księga pamiątkowa [1]
 62. katalog wystawy [1]
 63. informator [1]
 64. historia [1]
 65. eseje [1]
 66. encyklopedia [1]
 67. dziennik [1]
 68. bibliografia [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [271688]
 2. monografia [74411]
 3. rozprawa doktorska przed obroną [41479]
 4. rozprawa habilitacyjna [37392]
 5. recenzja [36765]
 6. artykuł [18632]
 7. preprint [6653]
 8. pamiętniki [3993]
 9. dziennik [3993]
 10. monografie historyczne [3244]
 11. informatory [3244]
 12. podręcznik [3155]
 13. streszczenie [1863]
 14. książka [1003]
 15. encyklopedia [854]
 16. podręczniki akademickie [669]
 17. poradnik [635]
 18. poradniki [509]
 19. monografie [484]
 20. atlas [188]
 21. czasopismo [157]
 22. dodatek [156]
 23. album [155]
 24. katalog wystawy [122]
 25. wydawnictwo ilustrowane [117]
 26. słowniki [113]
 27. aneks [64]
 28. albumy [48]
 29. rozdział [42]
 30. wykład [38]
 31. rozprawy naukowe [38]
 32. referat [38]
 33. wykłady naukowe [33]
 34. podręczniki [33]
 35. załączniki [23]
 36. poradniki rolnicze [20]
 37. poradniki budowlane [14]
 38. ryciny [14]
 39. tabele [12]
 40. inwentarze [8]
 41. instrukcje [8]
 42. wydawnictwo okolicznościowe [7]
 43. leksykon [5]
 44. wspomnienia [4]
 45. studia historyczne [4]
 46. katalog handlowy [4]
 47. starodruk [3]
 48. encyklopedie [2]
 49. article [2]
 50. recencja [2]
 51. księga pamiątkowa [2]
 52. informator [2]
 53. wykłady [1]
 54. roczniki [1]
 55. rękopisy [1]
 56. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 57. podręczniki dla szkół średnich [1]
 58. historia [1]
 59. tablice [0]
 60. wykłady uniwersyteckie [0]
 61. wydawnictwa popularne [0]
 62. szkice historyczne [0]
 63. statuty i regulaminy [0]
 64. przewodniki [0]
 65. poradnik metodyczny [0]
 66. pod [0]
 67. eseje [0]
 68. bibliografia [0]

More statistics...