polski   English  
 
polski   English  

Statistics

Number of publications: 2064

Readers on-line: 20

Total number of users since Apr 1, 2011: 908680

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since Apr 1, 2011

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. recenzja [535]
 2. rozprawa habilitacyjna [532]
 3. podręczniki akademickie [217]
 4. artykuł [187]
 5. rozprawa doktorska [175]
 6. rozprawa doktorska przed obroną [95]
 7. wykłady naukowe [58]
 8. monografia [49]
 9. streszczenie [29]
 10. podręczniki [24]
 11. dodatek [16]
 12. książka [12]
 13. albumy [10]
 14. wydawnictwo ilustrowane [7]
 15. poradniki budowlane [7]
 16. encyklopedie [7]
 17. album [7]
 18. wykłady [4]
 19. leksykon [4]
 20. wydawnictwo okolicznościowe [3]
 21. wspomnienia [3]
 22. ryciny [3]
 23. poradnik [3]
 24. podręcznik [3]
 25. inwentarze [3]
 26. czasopismo [3]
 27. załączniki [2]
 28. tablice [2]
 29. starodruk [2]
 30. rozprawy naukowe [2]
 31. roczniki [2]
 32. referat [2]
 33. poradniki [2]
 34. monografie historyczne [2]
 35. monografie [2]
 36. katalog handlowy [2]
 37. instrukcje [2]
 38. informatory [2]
 39. atlas [2]
 40. aneks [2]
 41. wykłady uniwersyteckie [1]
 42. wykład [1]
 43. wydawnictwa popularne [1]
 44. tabele [1]
 45. słowniki [1]
 46. szkice historyczne [1]
 47. studia historyczne [1]
 48. statuty i regulaminy [1]
 49. rękopisy [1]
 50. rozdział [1]
 51. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 52. przewodniki [1]
 53. preprint [1]
 54. poradniki rolnicze [1]
 55. poradnik metodyczny [1]
 56. podręczniki dla szkół średnich [1]
 57. pod [1]
 58. pamiętniki [1]
 59. księga pamiątkowa [1]
 60. katalog wystawy [1]
 61. informator [1]
 62. historia [1]
 63. eseje [1]
 64. encyklopedia [1]
 65. dziennik [1]
 66. bibliografia [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. rozprawa doktorska [224465]
 2. monografia [70154]
 3. rozprawa habilitacyjna [36115]
 4. recenzja [32129]
 5. rozprawa doktorska przed obroną [26846]
 6. artykuł [14828]
 7. preprint [5288]
 8. pamiętniki [3797]
 9. dziennik [3797]
 10. podręcznik [3153]
 11. monografie historyczne [3009]
 12. informatory [3009]
 13. streszczenie [1589]
 14. encyklopedia [848]
 15. poradnik [619]
 16. podręczniki akademickie [541]
 17. książka [508]
 18. poradniki [508]
 19. monografie [346]
 20. atlas [184]
 21. czasopismo [152]
 22. album [136]
 23. dodatek [129]
 24. katalog wystawy [120]
 25. słowniki [111]
 26. aneks [60]
 27. rozdział [41]
 28. rozprawy naukowe [38]
 29. referat [37]
 30. wykład [37]
 31. załączniki [20]
 32. albumy [14]
 33. wydawnictwo ilustrowane [14]
 34. tabele [11]
 35. podręczniki [9]
 36. ryciny [8]
 37. inwentarze [7]
 38. wykłady naukowe [6]
 39. poradniki budowlane [3]
 40. leksykon [3]
 41. poradniki rolnicze [3]
 42. studia historyczne [2]
 43. starodruk [2]
 44. katalog handlowy [2]
 45. instrukcje [2]
 46. encyklopedie [1]
 47. wykłady [1]
 48. wydawnictwo okolicznościowe [1]
 49. wspomnienia [1]
 50. roczniki [1]
 51. przewodniki turystyczne 19w. [1]
 52. podręczniki dla szkół średnich [1]
 53. księga pamiątkowa [1]
 54. historia [1]
 55. tablice [0]
 56. wykłady uniwersyteckie [0]
 57. wydawnictwa popularne [0]
 58. szkice historyczne [0]
 59. statuty i regulaminy [0]
 60. rękopisy [0]
 61. przewodniki [0]
 62. poradnik metodyczny [0]
 63. pod [0]
 64. informator [0]
 65. eseje [0]
 66. bibliografia [0]

More statistics...